Shop Harlem

246 Lenox Avenue Harlem/Upper Manhattan
New York, New York 

+ Google Map